1553

Category Archives: Uudised

Heikki Rannik

Paljud Eesti väikeettevõtted on saanud hooajaliste projektide rahastamiseks laenu finantsettevõttelt Nordic Hypo, mis on oma laenutegevuses kiire ja paindlik ning lähtub kliendi vajadustest ja võimalustest.

Heikki Rannik

Nordic Hypo ASi juhatuse liige Heikki Rannik|FOTO: Julia-Maria Linna

“Meie ettevõtete laenuportfellis on sadu väikefirmasid,” lausus Nordic Hypo ASi juhatuse liige Sten Tikk. “Meie portfelli kuuluvad ehitus- ja kinnisvarafirmad, põllumajandusettevõtted, kaubandusfirmad ja erinevad teenusepakkujad,” lisas ta.

“Läheneme klientidele personaalselt ning laenu väljastamise otsustusprotsess toimub päeva jooksul. Suuremate finantseerijate puhul võib selleks aega kuluda üks kuni kaks nädalat. Kuid kui kaupmehel on vaja homme kaup välja osta, siis tal pole võimalik kaks nädalat oodata. Meie leiame talle kiirelt lahenduse,” selgitas Nordic Hypo juhatuse liige Heikki Rannik.

Nordic Hypo klientide hulgas on palju põllumajandusettevõtteid, kelle sissetulekud on hooajalised. “Nad jõuavad meie juurde, kuna saame pakkuda personaalset lähenemist ja arvestada, et põllumeeste tulud on sesoonsed. Kuid pangad soovivad näha ühtlast tuluvoogu,” märkis Tikk.

“Kui raha on vaja kevadiseks külviks, siis selle jaoks ei tasu oma maad maha müüa, kuna selle väärtus kasvab ajas. Vajaduse korral saab maa tagatisel laenu võtta,” soovitas Rannik. Samuti on ehitussektoris palju projektipõhist ja sesoonset tööd, kus ettevõtte tuluvoog ei ole ühtlane.

“Pangad tahavad tihtipeale, et sa oledki juba rikas. Nordic Hypo on kiire ja paindlik ning tagasimaksete üle on võimalik läbirääkida,” põhjendas ehitus- ja remonditööde firma Starplex OÜ omanik Regina Aru, miks nad on Nordic Hypost viimase kahe aasta jooksul kolm korda laenu võtnud. Ehitusfirma omanik tõdes, et Nordic Hypo laenuintress on mõnevõrra kõrgem kui pankadel, kuid firma jaoks on olulisem kiirus ja mugavus ning see, et projekte saab suuremalt ette võtta.

Nordic Hypo laenuintressid on paindlikud sõltuvalt, mis ajaperioodiks ja mis summas laenu võetakse. “Opereerime täna 13–17% aastase laenuintressi juures. Ettevõtte laenud on üldiselt aasta või kahe pikkused,” lisas Tikk. Rannik soovitab finantspartneri valikul kindlasti taustakontrolli teha. Kui tavaliselt teeb finantseerija nii ettevõtte kui ka ettevõtte omaniku kohta taustakontrolli, siis peaks seda tegema ka laenaja ning selgitama, kas tegemist on litsentseeritud finantseerimisasutusega ja kaua ta tegutsenud on.

Nordic Hypo AS sai 2016. aasta märtsis finantsinspektsioonilt hüpoteekkrediidiandja tegevusloa. Hüpoteeklaen ehk kinnisvaralaen on laen, mille tagatiseks on kinnisvara, näiteks korter, maja, suvila, maa, põllumaa või mets. Hüpoteeklaen on paindlikum kui teised laenutooted nii tingimuste kui ka kasutusotstarbe valiku suhtes. Nordic Hypo asutati 2014. aastal, kuid meeskonna liikmetel on finantsteenuste turul tegutsemise kogemust juba 20 aasta jagu. Nordic Hypo portfellis on ettevõttelaenude osakaal 35% ning on pidevas kasvus.

Ilmus Äripäev Online 12.05.2017


Märtsikuus jõustus krediidiandjate ja -vahendajate seadus, mille tulemusena saavad selles valdkonnas ettevõtted tegutseda üksnes finantsinspektsiooni tegevusloa alusel. Rahasüsti otsiva ettevõtja jaoks on laenuturg seega oluliselt muutunud. Nordic Hypo juhatuse liige Sten Tikk selgitas Kuku Majandusruumis, mida uus regulatsioon endaga täpsemalt kaasa toob.

Nordic Hypo on nende väheste teenusepakkujate seas, kes vastab uue krediidiandjate- ja vahendajate seaduse nõuetele ning on saanud krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa.

Kuula siit: http://podcast.kuku.postimees.ee/2016/04/16/majandusruum-2016-04-16/


Kinnisvara tagatisel krediiti pakkuv Nordic Hypo AS on tänasest nende väheste teenusepakkujate seas, kes vastab uue krediidiandjate- ja vahendajate seaduse nõuetele ning on saanud krediidiandja tegevusloa ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa.

Nordic Hypo juhatuse liikme Sten Tiku sõnul on positiivne, et tänavu rakendunud seadus korrastab laenuturgu ning lõppemas on ajajärk, kus laenuteenuste pakkumisest oli saamas rahvussport. „Nordic Hypo on juba asutamisest alates järginud vastutustundliku laenamise põhimõtteid ning hoidunud kliendi jaoks riskantsetest stsenaariumidest, mis iseenesest ühtib ka uue seaduse eesmärgiga,“ rõhutas Tikk.

Nordic Hypo klientideks on eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtted erinevatest sektoritest, aga ka eratarbijad, kes on ühel või teisel põhjusel suurpankade fookusest välja jäänud. Uue seaduse eesmärk on ennekõike kaitsta tarbijat riskantsete laenulepingute eest, ent Tiku hinnangul jätab uus reglement olulise sihtgrupi ilma võimalusest oma äri arendada või vajalikke tegevusi ellu viia seetõttu, et nad ei mahu enam finantseerimiskõlblike ettevõtete raamidesse. „Tegemist võib olla pikalt tegutsenud ning selge sihiga ettevõttega, kuid tulenevalt valdkonna eripäradest ei mahu ta enam ideaalmõõtudesse. Kui nüüd selline klient vajab kiiret kapitalisüsti näiteks turusituatsiooni muutustega kohanemiseks või hoopiski uue tegevuse alustamiseks, siis on tal edaspidi lisakapitali oluliselt keerulisem leida. Seega jääb küsimus, mis saab sellistest pankade jaoks ebastandardsetest ettevõtlikest klientidest tulevikus,“ selgitas Tikk. „Oleme seni alati ise hinnanud kliendi finantskäitumist ning projekti riskantsust lähtuvalt oma kogemustest ja teadmistest ning tänaseks võime tõdeda, et mitmed head ettevõtmised on ellu viidud tänu Nordic Hypo toele, mida paraku uue regulatsiooni rakendumine enam ei võimaldaks.“

Nordic Hypo AS on Eesti kapitalil põhinev kinnisvara tagatisel laenu pakkuv ettevõte, mida iseloomustab pangale omane usaldusväärsus ja läbipaistvus, aga väikesele ettevõttele omane paindlikkus ja personaalsus.

Lisainfo:

Sten Tikk
Nordic Hypo AS juhatuse liige
Email: sten.tikk@nordichypo.ee


Finantsinspektsioon on lõpetamas Eesti majandusajaloos üht ajajärku, kus laenuteenuste pakkumisest oli saamas rahvussport. Keda uus krediidiandjate ja –vahendajate uus seadus kaitseb, kirjutab Nordic Hypo juhatuse esimees Sten Tikk.

Iseenesest ei ole laenuturu korrastamine ning läbipaistvamaks muutmine sugugi halb eesmärk. Riik on sellel suunal tegutsedes ja laenuandjatele täiendavaid kohustusi pannes tegutsenud juba aastaid – alates krediidikulukuse määra tarbijale kättesaadavaks tegemisest, kohustusest kliendiga silmast silma kohtuda kuni erinevate reklaamipiiranguteni.

Nüüd rakenduv kord on aga oma ranguselt hoopis teisest mastist ning sisuliselt asendub senine vaba ettevõtlus litsentseeritud tegevusega ettenähtud raamides. Õiguse tarbijatele laenuteenuseid pakkuda saavad edaspidi lisaks pankadele vaid käputäis valitud teenusepakkujaid (tänaseks on loa saanud 15 ettevõtet, kuid taotlusi on finantsinspektsiooni menetluses ligi 60 tegutsevalt ettevõttelt), kes alluvad finantsinspektsiooni järelevalvemenetlusele. Loata tegevus tarbijate finantseerimisel on edaspidi ebaseaduslik ning seda sanktsioneeritakse karistusseadustiku kaudu.

Jääb küsimus, kes sellisest rangest regulatsioonist võidab ning keda sellega kaitstakse?

Võib mõista seadusandja püüdu Eestis viimase 7–8 aastaga ülekuumenenud laenuturgu otsustavalt ohjata ning kaitsta tarbijat kui rohkem kaitset vajavat osapoolt. Kuid kas olukorras, kus tingimused laenu väljastamiseks on sisuliselt ette kirjutatud ning krediidiandjal puudub õigus finantseerida kõrgema riskiga või ebastandardseid kliente, ei jää kannatajaks hoopis klient ise?

Selge on see, et kõik „viielised“ standardsed kliendid on pankade finantseeritud enam-vähem ühetaolistel tingimustel ning võivad loota nende abile ka tulevikus. Samas tuleb arvestada ettevõtluse eripäradega, kus üht tüüpi tegevusel on stabiilsem rahavoog, teistel hooajalisem, kolmandatel kaugemale ulatuv kasumi perspektiiv jne. Tegemist võib olla igati ettevõtliku inimesega, kes on tegutsenud pikalt ning selge sihiga, kuid tulenevalt valdkonna eripäradest ei mahu ta ideaalmõõtudesse. Kui nüüd selline klient vajab kiiret kapitalisüsti näiteks turusituatsiooni muutustega kohanemiseks või hoopiski uue tegevuse alustamiseks, siis on lisakapitali tal tulevikus oluliselt keerulisem leida. Uue regulatsiooni järgi ei tohiks sellist ettevõtlikku inimest, kellel varasemat tegevust ei ole ette näidata, sisuliselt enam üldse finantseerida. Nende jaoks, kes aga mahuvad piiridesse, on võimalike finantseerimispakkumiste arv edaspidi piiratud ning pakutavad laenutingimused vastavad sellele. Seega jääb küsimus, mis saab sellistest pankade jaoks ebastandardsetest ettevõtlikest klientidest tulevikus, kuid karta on, et paljud nende ettevõtmised ning head ideed jäävad lihtsalt ellu viimata.

Üks asi on finantseerimisvõimaluste vähenemine „mittestandardsetele“ laenusoovijatele, kuid teine pool puudutab uue regulatsiooniga loodavat ebaproportsionaalsust turuosaliste tasemel. Kindlasti ei ole midagi halba selles, et kõik turuosalised tegutseksid läbinähtavatel ja üheselt mõõdetavatel tingimustel ning nende omanikud ja juhtorgani liikmed oleksid laitmatu ärialase mainega vastutustundlikud ettevõtjad. Kui aga pangad, täites krediidiasutustele seatud pädevus- ning usaldusnõudeid, saavad finantsinspektsioonilt lisaks raha väljalaenamise õigusele ka õiguse kaasata avalikkuselt raha hoiuste kaudu, siis ülejäänud KAVSi raames tegutsevatele krediidiandjatele, kes täidavad sisult sarnaseid pädevus- ning usaldusnõudeid, seda õigust ei teki. Seega küsimus, keda kelle eest uue regulatsiooniga ikkagi kaitstakse, jääb ilmselt lõpuni vastuseta.

Arvamuslugu ilmus Äripäevas 9. märtsil 2016.


Anname teada, et  Nordic Hypo klienditeenindus ja kontorid on avatud järgnevatel tööaegadel:

23.veebruar – kell 9.00 – 14.00

24.veebruar – suletud

Soovime kõigile head vabariigi aastapäeva!


Juba teist aastat järjest oli Nordic Hypol suur rõõm läbi viia ühiskampaania SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga, et toetada haigeid lapsi. Kampaania tulemusel annetasime 1100 eurot, mida kasutatakse 8-aastasele Eikole 6 kuu jagu sonditoidu soetamiseks.

“Oleme väga rõõmsad, et saime ka sel aastal koos Lastefondi tublide vabatahtlikega aidata abi vajavat last ja tema perekonda. Sellised võimalused head teha toovad alati soojust südamesse ja kindlasti jätkame Lastefondi toetamist ka uuel aastal, et aidata ka teisi lapsi,” kommenteeris koostööd Nordic Hypo juhatuse esimees Sten Tikk.

Oma panuse annetussummasse andsid kõik head inimesed ja asutused, kes võtsid vaevaks 1.-24.detsembril postitada Facebooki jõuluteemalisi videosid ja fotosid ning märgistada need hashtagiga #jagamejõulurõõmu. Kokku postitati selle märksõnaga 549 pilti või videot, millest iga kohta annetas Nordic Hypo Lastefondile 2 eurot. Nii saadigi kokku 1100 eurot.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv jääb kampaania tulemustega väga rahule. “Hea meel on selle üle, et saime oma kampaaniaga tuua sombusesse jõuluaega natukene rohkem rõõmu, mis kulmineerus ühe perekonna jaoks kindlustunde ja teadmisega, et nende lapsele vajalik toetus järgmiseks pooleks aastaks on olemas.”

Tartu poiss Eiko põeb haruldast ainevahetushaigust nimega düstroglükanopaatia, millele lisaks on tal diagnoositud ka neelamisraskus. Haigusest tulenevalt on ta väga kõhn, kuid neelamisraskuse tõttu ei saa ta süüa tavatoitu, mistõttu on lapsele paigaldatud gastrostoom ehk kõhule tehtud avause kaudu makku suunatud väike sond. Kuna vedeldatud kodutoidu manustamine sondi kaudu ei kompenseeri tema päevast toitainete vajadust, vajab ta spetsiaalset kõrge kalorsusega toidusegu. Kallihinnalist sonditoitu kulub Eikol ühes kuus 120 pudelit, mis tähendab perele igakuiselt rohkem kui 400-eurost väljaminekut.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/.

Nordic Hypo on Eesti kapitalil põhinev kinnisvara tagatisel laenu pakkuv ettevõte, mida iseloomustab pangale omane usaldusväärsus ja läbipaistvus, aga väikesele ettevõttele omane paindlikkus ja personaalsus.


Anname teada, et pühadeperioodil on Nordic Hypo klienditeenindus ja kontorid avatud järgnevatel tööaegadel:

23.detsember – avatud kell 9.00-14.00

24.detsember ja 25.detsember – suletud

31.detsember – avatud kell 9.00-14.00

1.jaanuar – suletud

Rõõmurohkeid pühi ja head uut aastat!


Nordic Hypol on suur rõõm juba teist aastat järjest kuulutada välja ühiskampaania SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga, et toetada haigeid lapsi – seekord läbi heade soovide jagamise.

Laste abistamiseks tuleb Facebookis oma seinale avalikult postitada kas pilt või video, millega edastatakse oma jõulusoov. Kõik pildid ja videod tuleks varustada märksõnaga #jagamejõulurõõmu. Lisaks visuaalse materjali jagamisele oodatakse osalejatelt ka üleskutseid oma kolmele sõbrale, mis tähendab, et piltide all tuleks märgistada ehk tag’ima oma kolm sõpra, et ka neid heategude aktsioonis osalema ärgitada – nii koguneb abivajavatele lastele üha suurem annetussumma.

Kel pildi või video näol jõulurõõmu jagamiseks mahti pole, saab seda teha helistades annetusnumbril 900 5025 ning toetades 5 euroga raskelt haigete laste ravitingimuste parandamist. Oodatud on loomulikult ka kõigi jõulusoovi edastanute kõned.

“Lastefond on vaieldamatult üks tublimaid heategevusorganisatsioone, kes on oma professionaalsuse ja aktiivsusega aidanud juba väga paljusid sügava või raske puudega lapsi ja nende vanemaid Eestis. Nordic Hypo jaoks on jätkuv koostöö Lastefondiga loomulik jätk eelmise aasta edukale kampaaniale, kui palusime inimestel jagada mõmmikuga pilte. Sel aastal kutsume inimesi üles jagama jõulurõõmu ja häid soove, millega kaasneb heategu,” kommenteeris koostööd Nordic Hypo juhatuse esimees Sten Tikk.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv lisab, et aktsiooni taga peitub lisaks haigetele lastele raha kogumisele ka lihtne soov inimestele jõulude ajal rõõmu teha: “Et meie hektilises maailmas toimuv inimesi liialt ei rusuks, tuleks keskenduda väikestele rõõmudele. Usume, et ka pisike südamlik jõulurõõmu-sõnum aitab tuua naeratuse näole ning soojuse hinge, sest lisaks hea soovi edastamisele antakse oluline panus ka haigete laste abistamiseks.”

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/.

Nordic Hypo on Eesti kapitalil põhinev kinnisvara tagatisel laenu pakkuv ettevõte, mida iseloomustab pangale omane usaldusväärsus ja läbipaistvus, aga väikesele ettevõttele omane paindlikkus ja personaalsus.


Homme, 14. novembril 2014 tähistab SA TÜK Lastefond oma sünnipäeva selfikampaaniaga, mille raames palutakse inimestel teha endast foto koos mõmmiga, et aidata kaasa annetuse kogumisele hoiukodude toetuseks. Iga postitatud mõmmiselfi pealt annetab Lastefondi koostööpartner Nordic Hypo 1 euro Lastefondi 2014. aasta põhikampaania – sügava ja raske puudega laste hoiukodude – toetuseks.

Pildistada võib end ükskõik millise mõmmiga: kampaaniaplakati taustal, koduse kaisukaruga või linna peal kohatud Lastefondi Mõmmiku-maskotiga. Pildid tuleb 14. novembri jooksul üles laadida vastavasse albumisse fondi Facebooki lehel.

„Lastefondi tegevus sügava ja raske puudega lastele hoiukodude ja tugiteenuste võimaldamisel ei ole ainult suureks abiks lastele endale, vaid oluliseks kergenduseks ka vanematele, kelle igapäevane hool ja vaev raske puudega lapse eest hoolitsemisel on siiani jäänud ühiskonnas piisava tähelepanuta. Lastefondi abikäsi raskes olukorras perede jaoks „lünkade tätmisel” on vajalik ning meie ettevõte on otsustanud neid selles tegevuses võimaluste piires abistada,” kommenteeris koostööd Nordic Hypo juhatuse esimees Sten Tikk.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv tõdeb, et fondil tuleb päevast päeva tegeleda väga tõsiste lugudega ning vahelduseks on hea seda tööd ka veidi lõbusamalt teha, pakkudes samal ajal inimestele lihtsat ja toredat võimalust head teha.

„Kutsume üles end just mõmmiga pildistama, sest kaisukaru sümboliseerib turvalist toetajat, kellele võib iga kell oma muret kurta. Ilmselt on meil kõigil oma lapsepõlvest helged mälestused seoses mõne kaisukaga, kes kõik halvad tujud ära ajas ja naeratuse näole tõi, kui ta endale kaissu sai võtta. Lastefondi maskottgi on suur ja pehme kaisukaru Mõmmik, kes aitab oma annetajatest sõprade abiga haigeid lapsi nii, kuidas vähegi oskab. Lisaks lihtsale annetusviisile on mõmmiga selfi tegemine ka sümboolne toetusavaldus kõigile abivajajatele. Loodame südamest, et inimesed tulevad meie vahva mõttega kaasa!” kutsub ta kõiki üles Lastefondile kingitust tegema ja kampaaniaga liituma.

Loe Lastefondi sügava ja raske puudega laste hoiukodude projektist lähemalt fondi kodulehelt või annetuskeskkonnast „Ma armastan aidata”.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanemaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.

 

Nordic Hypo on Eesti kapitalil põhinev kinnisvara tagatisel laenu pakkuv ettevõte, mida iseloomustab pangale omane usaldusväärsus ja läbipaistvus, aga väikesele ettevõttele omane paindlikkus ja personaalsus.


Alates 8. aprillist 2014 on Nordic Hypo Eesti Kaubandus- Tööstuskoja täisliige. „Liikmesus aitab ettevõttel osaleda Eesti majanduskeskkonna säilitamisel ja parendamisel ning veelgi paremini seista vastutustundliku laenamise printsiipide eest nii seadusandlikul kui ka täidesaatval tasandil,” kommenteeris ettevõtte liitumist Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtliku perega Nordic Hypo tegevjuht Heikki Rannik.