1553

Category Archives: Uudised

Alates 3. märtsist 2014 on võimalik Nordic Hypost saada laenu ka põllu- ja metsamaa tagatisel. Toode on suunatud peamiselt maaettevõtjale ja maaomanikele, kes vajavad ettevõtluses täiendavat käibekapitali või laenu tehnika või materjalide soetamiseks. Laenu pakutakse nn bulletgraafiku alusel, mis tähendab kliendile paindlikku võimalust reguleerida ise, kui palju ja millal ta laenusummat tagastama asub. Samuti annab paindlik maksegraafik kliendile võimaluse reguleerida oma laenumakseid hooajaliselt vastavalt laekuvatele sissetulekutele. Laenu baasintress on 16% p.a ning tähtaega on võimalik valida 2 kuust kuni 5 aastani. Laenulepingu tagatiseks sobib nii põllumaa kui ka metsamaa ning maa ei pea olema arvel PRIA pindalatoetuse registris. „Arvestades viimase 5 aasta jooksul toimunud maahinna tõusu, mis vastavalt Maaameti statistikale on Eestis keskmiselt olnud ligi 30% aastas, on ettevõtluseks vajalikku lisakapitali mõistlik hankida kindlasti spetsiaalse laenuteenuse abil, mitte oma maad müües,” kommenteeris uut laenutoodet Nordic Hypo juhatuse liige ja tegevjuht Heikki Rannik.


27. jaanuarist 2014 alustab Eestis tegevust kodumaisel kapitalil põhinev ja kinnisvara tagatisel laenu andev finantsasutus Nordic Hypo. Ettevõtte eesmärk on pakkuda Eesti tarbijatele usaldusväärset ja läbipaistvat finantsteenust, mis on lähim alternatiiv pangalaenule. „Meie eesmärk on pakkuda usaldusväärset finantsteenust, mida praegu seostatakse eelkõige pankadega. Spetsialiseerunud laenuandjana on meil aga võimalik hinnata iga kliendi vajadusi ja võimalusi personaalselt ning tänu sellele olla oma teenustes paindlikumad kui pangad,” kommenteeris Nordic Hypo juhatuse liige Sten Tikk. Suurimaks erinevuseks anonüümsetest mikrolaenupakkujatest peab Tikk uue ettevõtte puhul läbipaistvust ja vastutustundlikkust. „Vastutustundlik laenuandmine on Nordic Hypo läbiv põhimõte. Meie eesmärk on tagada, et kliendid teeksid kaalutletud laenuotsuseid,” kinnitas Tikk.

Nordic Hypo tegevusvaldkond on kinnisvara tagatisel väljastatav laen ehk hüpoteeklaen. Tikk näeb teenusele nõudlust näiteks ettevõtjate seas, kelle sissetulekud on hooajalised ja kes seetõttu ei kvalifitseeru pangalaenule. „Selline sihtgrupp on näiteks maaettevõtjad, kelle jaoks on oluline omada sildfinantseeringu partnerit, kes võimaldaks neil katta kulud perioodil, mil neil puudub kindel rahavoog,” rääkis Tikk. Eesti kapitalil põhineva ettevõtte meeskond koosneb kogenud spetsialistidest, kellel on pikaajalised kogemused siseriiklikul laenuteenuste turul. Nordic Hypo teenustega saab tutvuda ettevõtte kodulehel nordichypo.ee, informatsiooni jagab ka klienditeenindus telefonil 1553.