Meie põhimõtted

Nordic Hypo on tegevuses läbipaistev

  • Näitame alati väga selgelt, milline on kliendi jaoks teenuse hind ja kui palju peab klient laenu puhul tagasi maksma. Meie teenusega ei kaasne varjatud kulusid.
  • Laenuotsuse tegemisel lähtume selgetest kriteeriumidest ja hindame kliendi tegelikku finantsvõimekust.
  • Põhjendame äraütleva vastuse korral alati oma otsust ning annamevajadusel finantsalast nõu.
Nordic Hypo on oma teenustes paindlik

  • Pakume oma klientidele asjatundlikku ja personaalset laenunõustamist.
  • Usaldame kliendi otsustusvõimet ning ei kirjuta oma klientidele ette laenu kasutusvõimalusi.
  • Võtame laenude maksegraafikute koostamisel arvesse kliendi vajadusi.
  • Teeme esialgse laenuotsuse 2 tunniga.
Nordic Hypo on rahaasjades vastutustundlik

  • Hindame tagatisvara väärtust ise, lähtudes oma ekspertiisist.
  • Hoidume kliendi jaoks riskantsetest stsenaariumidest ja anname laenu vaid tagatisvara osalise väärtuse ulatuses.
  • Hindame oma klientide finantskäitumist ise ja lähtume hinnangut andes oma kogemusest.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted