Kinnisvara tagatisel krediiti pakkuv Nordic Hypo AS on tänasest nende väheste teenusepakkujate seas, kes vastab uue krediidiandjate- ja vahendajate seaduse nõuetele ning on saanud krediidiandja tegevusloa ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa.

Nordic Hypo juhatuse liikme Sten Tiku sõnul on positiivne, et tänavu rakendunud seadus korrastab laenuturgu ning lõppemas on ajajärk, kus laenuteenuste pakkumisest oli saamas rahvussport. „Nordic Hypo on juba asutamisest alates järginud vastutustundliku laenamise põhimõtteid ning hoidunud kliendi jaoks riskantsetest stsenaariumidest, mis iseenesest ühtib ka uue seaduse eesmärgiga,“ rõhutas Tikk.

Nordic Hypo klientideks on eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtted erinevatest sektoritest, aga ka eratarbijad, kes on ühel või teisel põhjusel suurpankade fookusest välja jäänud. Uue seaduse eesmärk on ennekõike kaitsta tarbijat riskantsete laenulepingute eest, ent Tiku hinnangul jätab uus reglement olulise sihtgrupi ilma võimalusest oma äri arendada või vajalikke tegevusi ellu viia seetõttu, et nad ei mahu enam finantseerimiskõlblike ettevõtete raamidesse. „Tegemist võib olla pikalt tegutsenud ning selge sihiga ettevõttega, kuid tulenevalt valdkonna eripäradest ei mahu ta enam ideaalmõõtudesse. Kui nüüd selline klient vajab kiiret kapitalisüsti näiteks turusituatsiooni muutustega kohanemiseks või hoopiski uue tegevuse alustamiseks, siis on tal edaspidi lisakapitali oluliselt keerulisem leida. Seega jääb küsimus, mis saab sellistest pankade jaoks ebastandardsetest ettevõtlikest klientidest tulevikus,“ selgitas Tikk. „Oleme seni alati ise hinnanud kliendi finantskäitumist ning projekti riskantsust lähtuvalt oma kogemustest ja teadmistest ning tänaseks võime tõdeda, et mitmed head ettevõtmised on ellu viidud tänu Nordic Hypo toele, mida paraku uue regulatsiooni rakendumine enam ei võimaldaks.“

Nordic Hypo AS on Eesti kapitalil põhinev kinnisvara tagatisel laenu pakkuv ettevõte, mida iseloomustab pangale omane usaldusväärsus ja läbipaistvus, aga väikesele ettevõttele omane paindlikkus ja personaalsus.

Lisainfo:

Sten Tikk
Nordic Hypo AS juhatuse liige
Email: sten.tikk@nordichypo.ee